GİZLİLİK

Üyelerimizin vargren.com ile paylaştığı tüm kişisel bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda ki kuralları belirtilen "Gizlilik Politikası" benimsenmiştir.

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler vargren.com ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısı üzerinde alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili banka ve benzeri kart kuruluşları'nca online olarak gerçekleştirilmektedir. (kredi kartı şifresi gibi bilgiler vargren.com tarafında görülmez ve kaydedilmez) Bu bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit şifreleme ile gerçekleştirilmektedir.

Üyelerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelerimize ait bilgiler, vargren.com tarafından yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili ortak kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Üyelerimizin alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, SMS ve email gönderimi, satış uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir. Müşteri bu bilgileri onaylayrak her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS, push notification, müşteri araması, ve email gönderimi için izin vermiş kabul edilir.

Herhangi bir sebep ile vargren.com üzerinden gelen iletişimi durdurmak istediğinizde SMS ve email kanalları ile kolayca üyelik sisteminden çıkabilirsiniz.